Trên máy tính để bàn và máy Mac


Trên điện thoại thông minh


Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Opera

  1. Nhấp chuột vào "Menu", di chuột chuột vào "Settings" sau đó di chuột trên và đánh dấu vào hộp chọn "Enable JavaScript" "Quick preferences".

    Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Opera
  2. Nếu "Menu bar" được hiển thị click vào "Tools", di chuột chuột vào và đánh dấu vào hộp chọn "Enable JavaScript" "Quick preferences".

    Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Opera© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up