Trên máy tính để bàn và máy Mac


Trên điện thoại thông minh


Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer

 1. Trên menu của trình duyệt web nhấn "Tools" và chọn "Internet Options".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 2. Trong cửa sổ "Internet Options" chọn tab "Security".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 3. Trên "Security" tab nhấp vào nút "Custom level…".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 4. Khi cửa sổ hộp thoại "Security Settings - Internet Zone" mở ra, hãy tìm phần "Scripting".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 5. Trong "Active Scripting" mục chọn "Enable".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 6. Khi cửa sổ "Warning!" bật ra yêu cầu "Are you sure you want to change the settings for this zone?" chọn "Yes".

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 7. Trong cửa sổ "Internet Options" bấm vào nút "OK" để đóng nó lại.

  Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Internet Explorer
 8. Bấm vào nút "Refresh" của trình duyệt web để làm mới trang.
© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up