На настольных и Mac


На смартфонах


Включите JavaScript в браузере Опера

  1. Нажмите на "Menu", при наведении мыши на "Settings", затем наведите курсор на "Quick preferences" и Марк "Enable JavaScript" флажок.

    Включите JavaScript в браузере Опера
  2. Если "Menu bar" показано, щелкните на "Tools", при наведении мыши на "Quick preferences" и Марк "Enable JavaScript" флажок.

    Включите JavaScript в браузере Опера© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up