บน Desktop และ Mac


เมื่อมาร์ทโฟน


เปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์โอเปร่า

  1. คลิกที่ "Menu", เลื่อนเมาส์บน "Settings" แล้วเลื่อนเมาส์เมื่อ "Quick preferences" และทำเครื่องหมาย "Enable JavaScript" ช่องทำเครื่องหมาย

    เปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์โอเปร่า
  2. ถ้า "Menu bar" แสดงการคลิกที่ "Tools" เลื่อนเมาส์เมื่อ "Quick preferences" และเครื่องหมาย "Enable JavaScript" ช่องทำเครื่องหมาย

    เปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์โอเปร่า© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up