บน Desktop และ Mac


เมื่อมาร์ทโฟน


เปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ Blackberry

  1. เปิดเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ BlackBerry
  2. กด Menu ปุ่ม
  3. แล้วเลือก Options
  4. ภายใต้ Web Content ตรวจสอบ Enable JavaScript© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up