Na ploche a Mac


Na Smartphone


Povoľte JavaScript vo prehliadači Blackberry

  1. Otvorte svoj internetový prehliadač BlackBerry
  2. Stlačte tlačidlo Menu
  3. A vyberte možnosť Options
  4. Podľa Web Content skontrolujte, Enable JavaScript© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up