Trên máy tính để bàn và máy Mac


Trên điện thoại thông minh


Kích hoạt JavaScript trong Firefox

 1. Trên các trình duyệt web nhấp chuột Firefox trình đơn và sau đó chọn "Options".

  Kích hoạt JavaScript trong Firefox
 2. Trong cửa sổ "Options" chọn tab "Content".

  Kích hoạt JavaScript trong Firefox
 3. Đánh dấu vào hộp chọn "Enable JavaScript".

  Kích hoạt JavaScript trong Firefox
 4. Trong mở "Options" cửa sổ, nhấn vào nút "OK" để đóng nó lại.

  Kích hoạt JavaScript trong Firefox
 5. Bấm vào nút "Reload current page" của trình duyệt web để làm mới trang.




© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up