Trên máy tính để bàn và máy Mac


Trên điện thoại thông minh


Kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Blackberry

  1. Mở trình duyệt Internet BlackBerry
  2. Nhấn Menu nút
  3. Và sau đó chọn Options
  4. Theo Web Content kiểm tra Enable JavaScript© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up