Στις Desktop και Mac


Στις Smartphones


Ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης Opera

  1. Κάντε κλικ στο "Menu", περάστε το ποντίκι στο "Settings" και στη συνέχεια περάστε το ποντίκι στο "Quick preferences" και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Enable JavaScript".

    Ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης Opera
  2. Εάν "Menu bar" εμφανίζεται κάντε κλικ στο "Tools", περάστε το ποντίκι στο "Quick preferences" και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Enable JavaScript".

    Ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης Opera© AboutJavaScript.com - All about JavaScript and learn how to enable JavaScript in your web browser - Go to top
Chords Up